Dlaczego warto wybrać nawozy pochodzenia organicznego

Stosowanie nawozów organicznych wydawałoby się idealnym rozwiązaniem do wykorzystania w sektorze rolniczym, biorąc pod uwagę, że zapewnia ono ochronę gleby i ekosystemu. Jednak od czasów rewolucji przemysłowej preferowane jest stosowanie nawozów sztucznych.

W ostatnich latach tendencja ta wydaje się odwracać i wiele gospodarstw, oddanych pod sztandar rolnictwa ekologicznego, zaczęło ponownie stosować nawozy organiczne ze względu na ich bardzo ważną cechę, jaką jest nie powodowanie szkód w środowisku naturalnym oraz sprzyjanie rozmnażaniu się owadów i mikroorganizmów pełniących ważną funkcję.

Nawozy organiczne naturalne
Przyczyny sukcesu

Błędne koło nawozów sztucznych

Sukces nawozów sztucznych w sektorze pierwotnym wynika nie tylko z ich zdolności do przyspieszenia czasu uprawy, ale zależy również od konotacji kulturowej typowej dla ostatnich dwóch stuleci, która koncentrowała się na zysku, wydajności i konkurencji. Zastosowanie substancji chemicznych, takich jak azot, fosfor i potas, dodawanych bez kryteriów, miało nie tylko zaletę doładowania gleby składnikami odżywczymi, ale również wyeliminowało konieczność stosowania systemów płodozmianowych, aby pozwolić glebie odpocząć.

Niestety w dłuższej perspektywie nawozy sztuczne doprowadziły do zubożenia gleby z powodu ich ciągłego stosowania, zanieczyściły zasoby wód gruntowych i zdziesiątkowały bioróżnorodność naszego krajobrazu, wpływając zarówno na florę, jak i wiele gatunków owadów i mikroorganizmów.

Również różnica kulturowa

Nawozy organiczne

Nawozy organiczne, w przeciwieństwie do nawozów sztucznych, nie zubożają gleby, lecz sprzyjają naturalnej odnowie składników odżywczych. Również w tym przypadku prawdziwa różnica jest „kulturowa”: wybór bardziej naturalnej i mniej agresywnej metody jest z pewnością równoznaczny z większą dbałością o ekosystem.

Podejście przyszłościowe jest niezbędne, jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia nadal miały Ziemię, na której będą mogły budować życie i przyszłość.

Należy również podkreślić, że wybór bardziej zrównoważonej ekologicznie produkcji nie musi przekładać się na ograniczenie możliwości optymalizacji: w dobrze funkcjonującym systemie gospodarstwa mogą pozyskiwać nawozy bezpośrednio od lokalnych gospodarstw, tworząc pracę i relacje wzajemnego zaufania między różnymi rzeczywistościami.

Tak jak to się dzieje w przyrodzie.