Fertichem - Radzanów 53B 26-807

e-mail: biuro@fertichem.pl, tel: 533-777-246

 

 

 

DRIP MIX

Mikroelementy schelatowane EDTA

 

Drip Mix to solidna kombinacja mikroelementów schelatowanych z EDTA, zaprojektowana w celu zapobiegania i leczenia zmian fizjologicznych i zaburzeń równowagi żywieniowej.

 

DRIP MIX SKLEP

14 lutego 2022

DRIP MIX


MIKROINTEGRATORY
Stała mieszanina mikroelementów chelatowanych EDTA z magnezem
DOZWOLONE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
NAWÓZ WE


 

Skład:                                                          %w/w
Bor rozpuszczalny w wodzie (B) 3
Rozpuszczalna w wodzie Miedź (Cu) 1,3
Miedź (Cu) schelatowana jako Cu-EDTA 1,3
Rozpuszczalne w wodzie żelazo (Fe) 2,8
Żelazo (Fe) schelatowane jako Fe-EDTA 2,8
Rozpuszczalny w wodzie Mangan (Mn) 3
Mangan schelatowany jako Mn-EDTA 3
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,12
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 1,4
Cynk schelatowany jako Zn-EDTA  1,4
Rozpuszczalny w wodzie Tlenek magnezu (MgO) 4
Czynnik chelatujący: EDTA
Zakres PH gwarantujący dobrą stabilność schelatowanej frakcji: 3-11
Stosować tylko w przypadku stwierdzonej potrzeby. Nie należy przekraczać odpowiednich dawek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki.
P201 Uzyskać specjalne instrukcje przed użyciem.
P308+P313 W przypadku narażenia lub obaw: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi
Zawiera kwas borowy (EINECS: 234-343-4)

DRIP MIX jest stałą kombinacją mikroelementów schelatowanych EDTA, przeznaczoną do zapobiegania i leczenia zmian fizjologicznych i zaburzeń równowagi odżywczej spowodowanych mikro niedoborami, które powodują żółknięcie i zasychanie liści, zahamowanie wzrostu, brak kwitnienia i owocowania. Mieszanka ta jest szczególnie zrównoważona i szybko przyswajalna przez liście. DRIP MIX, który jest zalecany do upraw szklarniowych i polowych, szybko przywraca równowagę wegetatywno-produkcyjną upraw ogrodniczych, kwiaciarskich, sadowniczych i przemysłowych.

Formulacja: Rozpuszczalne mikrogranulki

Dawkowanie: Aplikacja dolistna w dawce 50-100 g/100 L wody w uprawie polowej lub 50-60 g/100 L wody w uprawie szklarniowej LUB POD OSŁONAMI. Nawożenie w dawce 1-2 kg/ha.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. W przypadku jakichkolwiek mieszanek z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.
Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Producent: Tecnobell s.r.l. - Via dell'Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy -www.tecnobell.eu
Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska - www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

1 Kg

POWRÓT

Dodaj do koszyka 1kg

Cena: 1 kg = 55,00 zł

Może Cię zainteresować

ZMAKSYMALIZUJ WZROST SWOICH UPRAW

NISKI WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W TROSCE O ZDROWIE I NATURE

OCHRONA I ROZWÓJ UPRAW

SZANUJĄC PRZYRODĘ I ZDROWIE CZŁOWIEKA

POZNAJ NASZE PRODUKTY

SKLEP ONLINE