Fertichem - Radzanów 53B 26-807

e-mail: biuro@fertichem.pl, tel: 533-777-246

Growfert

 

PROMOTOR UKORZENIANIA

 

 

GROWFERT jest środkiem wspomagającym tworzenie nowych korzeni, składającym się z mieszanki ekstraktów roślinnych, niezbędnych aminokwasów oraz kluczowych składników odżywczych: azotu i fosforu. Preparat charakteryzuje się obecnością specjalnych aminokwasów będących prekursorami hormonów roślinnych, które kierują wzrostem organów roślinnych. Produkt nie tylko odżywia uprawy we wczesnych fazach, ale także stymuluje tworzenie się gęstych, chłonnych korzeni włośnikowych. Molibden i cynk uzupełniają skład preparatu. Molibden działa na wzrost poprzez interwencję w wiązanie azotu i redukcji azotanów; cynk bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, białek oraz w metabolizmie auksyn, hormonów rozwoju roślin. Zastosowanie preparatu GROWFERT zmniejsza stres związany z przesadzaniem oraz umożliwia lepsze ukorzenienie i równomierny rozwój wszystkich sadzonek.

 

 

• Stymuluje tworzenie nowych korzeni włośnikowych.

• Wspomaga wydłużanie istniejących korzeni.

• Zapewnia przezwyciężenie kryzysu transplantacyjnego.

• Zapewnia ukorzenienie siewek i sadzonek.

• Poprawia wchłanianie korzeni poprzez standaryzację rozwoju wegetatywnego.

• Możliwe jest przeprowadzenie przed przesadzeniem kąpieli korzeniowych.

 

Opakowanie:

-1 L (1kg)

-5 L (6kg)

 

PAKOWANE:

16 opakowań po 1 L

4 opakowania po 5L

 

REJESTRACJA:

Nr. rej  SIAN 0015956/16

 

SKŁAD:

Azot organiczny (N) 2,8 (%)

Azot amoniakalny (N) 2 (%)

Węgiel organiczny (C) 10 (%)

Pięciotlenek fosforu

(P2 O5 ) 23 (%)

Molibden (Mo) rozpuszczalny

w wodzie 0,2 (%)

Cynk (Zn) schelatowany

z EDTA 0,2 (%)

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

pH (1% w roztworze) 3,12

Gęstość (g/ml, 20°C) 1,29

Ciemnobrązowy kolor

 

PODANIE:

Podlewanie/Fertygacja

 

Forma:

Ciecz rozpuszczalna

 

                                                 

                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenia: Nie mieszać z produktami zawierającymi fosforany alkaliczne lub nadmierną zasadowość. Produkt dobrze wstrząsnąć przed użyciem. W przypadku ewentualnych mieszanek z innymi produktami przeprowadzić wstępne badania. Przestrzegaj wskazanych dawek. Produkt nie jest palny i jest stabilny w zwykłych temperaturach i ciśnieniach. Przechowuj produkt w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach i w załączonych temperaturach od +5°C do +35°C

 

 

Powrót

ZWIĘKSZA POBÓR SKŁADNIKÓW 
POPRZEZ KORZENIE

WZROST KORZENI 
WŁOŚNIKOWYCH

ZABEZPIECZA ROŚLINĘ 
PRZED PRZESADZENIEM

STYMULATOR
SYSTEMU
KORZENIOWEGO

ZMAKSYMALIZUJ WZROST SWOICH UPRAW

NISKI WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W TROSCE O ZDROWIE I NATURE

OCHRONA I ROZWÓJ UPRAW

SZANUJĄC PRZYRODĘ I ZDROWIE CZŁOWIEKA

POZNAJ NASZE PRODUKTY

Sprawdź nas na facebooku

Wspólny cel, wspólna pasja          -