Fertichem - Radzanów 53B 26-807

e-mail: biuro@fertichem.pl, tel: 533-777-246

 

 

 

Magnecal

WAPŃ I MAGNEZ

 

Magnecal to nawóz na bazie wapnia i magnezu skompleksowany z organiczną cząsteczką ligniny, dolną do penetracji przez naskórek liścia.

 

MAGNECAL SKLEP

14 lutego 2022

MAGNECAL

ODŻYWKA MEZO

Produkt korygujący

Mieszane roztwory soli wapnia i magnezu

Kompozycja                                                    % w W

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie    12

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie 4


 

Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i ciśnieniach.

Przechowywać w temperaturze od 5° C do 35° C.

Produkt nie jest palny.


 

H319: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Podczas stosowania nosić rękawice ochronne.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z

OCZY: Płukać dokładnie przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to

łatwe do wykonania. Kontynuować płukanie.

P337 + P313 W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu skonsultować się z lekarzem.

Zawiera: chlorek wapnia (EINECS 233-140-8)


 

MAGNECAL został opracowany specjalnie dla upraw, które mają duże zapotrzebowanie na wapń i magnez, ponieważ koryguje wszelkie niedobory tych pierwiastków, co skutkuje lepszym wybarwieniem owoców i zwiększonym stężeniem cukru w owocach.

 

Formulacja: Płyn rozpuszczalny.

 

Dawkowanie i sposób użycia: 300-500 ml/100L wody. Aplikacja fertygacji w ilości 20-25 l/ha.

 

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu oraz nie odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami, należy przeprowadzić wstępne testy.

Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

 

Producent: Tecnobell s.r.l. - Via dell'Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy -www.tecnobell.eu

 

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska - www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

1L

POWRÓT

Dodaj do koszyka 1L

Dodaj do koszyka 5L

Cena: 1L = 34,00 zł

Cena: 5L = 147,00 zł

Może Cię zainteresować

ZMAKSYMALIZUJ WZROST SWOICH UPRAW

NISKI WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W TROSCE O ZDROWIE I NATURE

W TROSCE O ZDROWIE I NATURE

OCHRONA I ROZWÓJ UPRAW

POZNAJ NASZE PRODUKTY

SKLEP ONLINE