Growfert

Ukorzeniacz

Growfert stymuluje powstawanie nowych korzeni dzięki ekstraktom roślinnym, niezbędnym aminokwasom oraz głównym składnikom odżywczym: azotowi i fosforowi. Formuła preparatu charakteryzuje się obecnością specjalnych aminokwasów, które działają jako prekursory hormonów roślinnych, które kierują wzrostem organów roślinnych. Produkt ten odżywia uprawy we wczesnych stadiach i sprzyja tworzeniu się gęstych korzeni włośnikowych. Molibden wpływa na wzrost, a w szczególności na procesy wiązania azotu i redukcji azotanów; cynk działa na syntezę kwasów nukleinowych, białek i w metabolizmie auksyn, czyli hormonów roślinnych, które koncentrują się na mechanizmie rozwoju.

Zastosowanie Growfert zmniejsza stres związany z przesadzaniem, umożliwiając lepsze ukorzenienie oraz jednorodny i równomierny rozwój wszystkich roślin.

Dlaczego warto stosować Growfert?

  • Promuje powstawanie nowych korzeni włośnikowych.
  • Zwiększa rozmiar istniejących korzeni.
  • Zapewnia przezwyciężenie stresu związanego z przesadzaniem.
  • Zapewnia ukorzenienie się sadzonek.
  • Poprawia absorpcję korzeni poprzez zrównoważenie rozwoju roślin.
  • Możliwe jest przeprowadzenie przedsadzeniowej kąpieli nasion, cebul i korzeni.

Dawkowanie i sposób stosowania

Fertygacja: 2-3 aplikacje w dawce 7-9 l/ha

1-3 zastosowania w całym cyklu uprawy.

W przypadku upraw szkółkarskich, gdzie konieczne jest stosowanie środka od góry: 2-3 aplikacje 500ml/100 l wody.

Zaleca się po zastosowaniu obfite spłukanie liści wodą, aby środek prawidłowo opadł na podłoże roślin.

Sposób stosowaniaRoślinyStosowanieDawkowanie
Podlewanie rozsadyRozsada2-3 aplikacjeZaleca się po zastosowaniu obfite spłukanie liści wodą, aby środek prawidłowo opadł na podłoże roślin 500 ml/100 l wody
Kropelkowe/FertygacjaOwoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
2-3 zastosowania w całym cyklu7-9 l/ha

Ostrzeżenia: Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy. Unikać uwalniania do środowiska, unikać kontaktu z oczami i skórą.