Tamano

Zwiększa wielkość owoców

Tamano to naturalny promotor zwiększający i ujednolicający wielkość owoców. W skład preparatu wchodzą wyselekcjonowane składniki organiczne oraz ekstrakty z alg naturalnie bogate w alginiany, aminokwasy, witaminy, betainy, auksyny, gibereliny i cytokininy.

Auksyny i gibereliny, działając synergicznie, stymulują namnażanie i wydłużanie komórek oraz sprzyjają wzrostowi pąków i owoców.

Cytokininy powodują podziały komórkowe i w synergii z auksynami sprzyjają szybkiemu wzrostowi organów roślinnych.

Betainy poprawiają zdolność roślin do odporności na warunki stresowe, wspomagając roślinę w fazie wzrostu owoców.

Aminokwasy, szybko przyswajalne, są przydatne w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego i sprzyjają wchłanianiu składników odżywczych.

Dzięki swojemu specjalnemu składowi Tamano zmniejsza straty produkcyjne, zwiększając wydajność jakościową i ilościową produkcji. Jego zastosowanie jest szczególnie wskazane w przypadku upraw sadowniczych i ogrodniczych.

Dlaczego warto stosować Tamano?

  • Stymuluje podziały komórkowe owoców dzięki udziałowi naturalnych auksyn, giberelin i cytokinin.
  • Gwarantuje odżywienie komórek dzięki zawartości azotu organicznego pochodzenia aminokwasowego.
  • Zwalcza utlenianie komórkowe dzięki zawartości naturalnych betain.
  • Wspiera i poprawia jednorodność i wielkość owoców.
  • Nie zmienia kształtu i trwałości owoców.
  • Równoważy czynności fizjologiczne w fazach dojrzewania.
  • Zwiększa wartość produkcji końcowej.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Aplikacja dolistna:

  • Uprawy pod osłonami 400-450 ml/100 l wody
  • Uprawy polowe 2-2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha

1-2 zastosowania w całym cyklu uprawy.

Sposób stosowaniaRoślinyStosowanieDawkowanie
DolistneOwoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
1-2 zastosowania w całym cyklu400-450 ml/100 l wody lub 2-2,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/FertygacjaOwoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
1-2 zastosowania w całym cyklu5-8 l/ha

Ostrzeżenia: Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy. Unikać uwalniania do środowiska, unikać kontaktu z oczami i skórą.