Plan nawożenia papryki – dolistny

Plan nawożenia papryki – dolistny

Faza wzrostuProdukt i dawkowanieEfekt
Po przesadzeniu (7-10 dni)Assimila 150-200 ml
+
Nutriel F 30.10.10 + te 200-250 g
na
100 L wody
– Zwiększa odporność na stres biotyczny / abiotyczny
– Chroni przed zimnem
Początek kwitnieniaNutriel F 10-50-10 + te 200-250 g
+
Algael 200-300 ml
na
100 L wody
– Zwiększa odporności na stres biotyczny / abiotyczny
– Stymuluje kwitnienie
Zaawansowana faza kwitnieniaPego 200-250 ml
+
Assimila 150-200 ml
na
100 Lwody
– Stymuluje zawiązywanie owoców,
– Zapobiega opadaniu owoców
Wzrost owocówTamaño 250-350 ml
+
Nutriel F 20.20.20 + te 200-250 g
na
100 L wody
– Zwiększa odporności na stres biotyczny / abiotyczny,
– Zwiększa wielkości owoców,
– Poprawia tkanki owoców
Dojrzewanie / WybarwianieErett 350-400 ml
+
Nutriel F 5.30.40 + te 200-250 g
na
100 L wody
– Poprawia kolor owoców,
– Przyspiesza wybarwianie
– Zwiększa zawartość cukru w owocu
Do 8 dni przed zbioremErett 350-450 ml
+
Kappa30 250 ml
na
100 L wody
– Wydłuża okres trwałości owocu

Informacje dotyczące tego planu nawożenia mają charakter głównie orientacyjny. Przy stosowaniu produktów należy przestrzegać metod aplikacji . Przestrzegać ostrzeżeń zawartych na etykiecie. Tecnobell S.r.l zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.