Fertichem - Radzanów 53B 26-807

e-mail: biuro@fertichem.pl, tel: 533-777-246

Kombinacja TAMAÑO E NUTRIEL F 20.20.20 zastosowana w uprawach jest niezwykle interesująca, ponieważ zaspokaja potrzeby hormonalne i organiczne upraw oraz dostarcza soli mineralnych, mikroelementów i witamin niezbędnych komórkom roślinnym do wzrostu i rozwoju w sposób skuteczny i wydajny, co przekłada się na lepszą produkcję jakościową i ilościową. W szczególności

 

TAMAÑO, który składa się z mieszaniny wybranych elementów organicznych i ekstraktów z wodorostów, naturalnie bogatych w alginiany, aminokwasy, witaminy, betainy, auksyny, gibereliny i cytokininy, działa jako promotor wielkości owoców. Auksyny i gibereliny, które działają synergistycznie, stymulują namnażanie i wydłużanie komórek oraz sprzyjają wzrostowi pąków i owoców. Cytokininy są odpowiedzialne za proces podziału komórek, a w synergii z auksynami sprzyjają szybkiemu wzrostowi organów roślinnych. Betainy zwiększają zdolność roślin do odporności i przezwyciężania warunków stresowych, wspomagając proces rozwoju roślin w fazie wzrostu owoców. Aminokwasy, które są szybko przyswajane przez rośliny, są pomocne w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego i sprzyjają przyswajaniu składników pokarmowych.

 

Z kolei NUTRIEL F 20.20.20 to rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK w postaci mikrokryształów wzbogaconych o mikroelementy otoczkowane EDTA, który charakteryzuje się wysoką jakością surowców, a także efektywnym odczynem kwasowym oraz całkowitą i natychmiastową rozpuszczalnością.

NUTRIEL F 20.20.20 może być stosowany zarówno na polach otwartych, jak i w systemach szklarniowych, a opracowany został z zachowaniem wysokiego poziomu elastyczności, co pozwala użytkownikowi końcowemu zaspokoić potrzeby żywieniowe każdej uprawy na każdym rodzaju gleby. 

 

TAMAÑO i NUTRIEL F 20.20.20 zostały opracowane z wykorzystaniem przebadanych i wyselekcjonowanych surowców w celu uzyskania kombinacji, która zwiększyłaby procesy metaboliczne rozwoju i namnażania komórek, a także usprawniłaby procesy samoobrony roślin

(ASR = Acquired Systemic Resistance i ISR = Induced Systemic Resistance) przed patogenami i stresem pedoklimatycznym.

Stymuluje to zrównoważony rozwój roślin, które dzięki temu są silniejsze, bardziej odporne i wydajne. Dzięki wybranym surowcom mineralnym i organicznym oba produkty mają również niewielki wpływ na środowisko i gospodarkę. Dzieje się tak, ponieważ oba preparaty zawierają pierwiastki o wysokiej czystości i rozpuszczalności, co pozwala na zmniejszenie dawki na jedno zastosowanie, a w konsekwencji zmniejszenie ilości odpadów i kosztów zabiegów.

 

Preparaty można stosować zgodnie z kalendarzem, a więc od 2 do 4 razy w cyklu uprawowym, lub w zależności od niedoborów pokarmowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami pedoklimatycznymi, które zwykle prowadzą do utrudnionego rozwoju wegetatywno-produkcyjnego roślin. Najważniejszymi fazami fenologicznymi, które należy wspierać za pomocą tych dwóch produktów, są fazy związane z większymi potrzebami żywieniowymi, takimi jak wzrost roślin i rozwój owoców. W tych fazach komórki muszą podjąć duży wysiłek, aby syntetyzować składniki pokarmowe, które mogą być ograniczone lub niedostępne (niska kwasowość gleby, utlenianie niektórych makro- i mikroelementów obecnych w glebie, zmniejszona obecność substancji organicznej lub jej brak), co może prowadzić do zmniejszenia produkcji z hektara.

 

Podsumowując, zastosowanie kombinacji "TAMAÑO + NUTRIEL 20.20.20" ma następujące zalety:    - Stymuluje podziały komórkowe owoców dzięki udziałowi naturalnych auksyn, giberelin i cytokinin.    - Gwarantuje odżywienie komórek dzięki zawartości organicznego azotu pochodzącego z aminokwasów.    - Zwalcza utlenianie komórkowe dzięki zawartości betain.    - Poprawia wielkość i jednorodność owoców.    - Zapewnia specyficzną równowagę między makroelementami w zależności od fazy fenologicznej.    - Zapewnia kompletne i zrównoważone odżywianie zarówno w szklarni, jak i na polu.    - Zawiera rozpuszczalne w wodzie mikroelementy schelatowane EDTA.    - Dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi absorpcji pozwala na zmniejszenie stosowanej dawki.    - Zapewnia jakościowy i ilościowy wzrost produkcji.

 

 

Dr Marco D'Alessio - Absolwent Uniwersytetu w Neapolu "Federico II" we Włoszech w zakresie nauk i technologii rolniczych.

 

Zastosowanie nawozów TAMANO i NUTRIEL F 20-20-20 w celu poprawy rozwoju upraw i zwiększenia wielkości owoców

11 czerwca 2022