Jak poprawić rozwój upraw i zwiększyć wielkość owoców?

Kombinacja TAMAÑO i NUTRIEL F 20.20.20 zastosowana w uprawach jest niezwykle interesująca, ponieważ zaspokaja potrzeby hormonalne i organiczne upraw oraz dostarcza soli mineralnych, mikroelementów i witamin niezbędnych komórkom roślinnym do wzrostu i rozwoju w sposób skuteczny i wydajny, co przekłada się na lepszą produkcję jakościową i ilościową.

Poprawa rozwoju upraw i zwiększenia wielkości owoców

Zastosuj TAMANO i NUTRIEL F 20-20-20

W szczególności TAMAÑO, który składa się z mieszaniny wybranych elementów organicznych i ekstraktów z wodorostów, naturalnie bogatych w alginiany, aminokwasy, witaminy, betainy, auksyny, gibereliny i cytokininy, działa jako promotor wielkości owoców.

Auksyny i gibereliny, które działają synergistycznie, stymulują namnażanie i wydłużanie komórek oraz sprzyjają wzrostowi pąków i owoców.

Cytokininy są odpowiedzialne za proces podziału komórek, a w synergii z auksynami sprzyjają szybkiemu wzrostowi organów roślinnych.

Betainy zwiększają zdolność roślin do odporności i przezwyciężania warunków stresowych, wspomagając proces rozwoju roślin w fazie wzrostu owoców.

Aminokwasy, które są szybko przyswajane przez rośliny, są pomocne w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego i sprzyjają przyswajaniu składników pokarmowych.

Poprawa rozwoju upraw i zwiększenia wielkości owoców

Z kolei NUTRIEL F 20.20.20 to rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK w postaci mikrokryształów wzbogaconych o mikroelementy otoczkowane EDTA, który charakteryzuje się wysoką jakością surowców, a także efektywnym odczynem kwasowym oraz całkowitą i natychmiastową rozpuszczalnością. NUTRIEL F 20.20.20 może być stosowany zarówno na polach otwartych, jak i w systemach szklarniowych, a opracowany został z zachowaniem wysokiego poziomu elastyczności, co pozwala użytkownikowi końcowemu zaspokoić potrzeby żywieniowe każdej uprawy na każdym rodzaju gleby. 

TAMAÑO i NUTRIEL F 20.20.20 zostały opracowane z wykorzystaniem przebadanych i wyselekcjonowanych surowców w celu uzyskania kombinacji, która zwiększyłaby procesy metaboliczne rozwoju i namnażania komórek, a także usprawniłaby procesy samoobrony roślin (ASR = Acquired Systemic Resistance i ISR = Induced Systemic Resistance) przed patogenami i stresem pedoklimatycznym.

Stymuluje to zrównoważony rozwój roślin, które dzięki temu są silniejsze, bardziej odporne i wydajne. Dzięki wybranym surowcom mineralnym i organicznym oba produkty mają również niewielki wpływ na środowisko i gospodarkę. Dzieje się tak, ponieważ oba preparaty zawierają pierwiastki o wysokiej czystości i rozpuszczalności, co pozwala na zmniejszenie dawki na jedno zastosowanie, a w konsekwencji zmniejszenie ilości odpadów i kosztów zabiegów.

Preparaty można stosować zgodnie z kalendarzem, a więc od 2 do 4 razy w cyklu uprawowym, lub w zależności od niedoborów pokarmowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami pedoklimatycznymi, które zwykle prowadzą do utrudnionego rozwoju wegetatywno-produkcyjnego roślin.

Najważniejszymi fazami fenologicznymi, które należy wspierać za pomocą tych dwóch produktów, są fazy związane z większymi potrzebami żywieniowymi, takimi jak wzrost roślin i rozwój owoców. W tych fazach komórki muszą podjąć duży wysiłek, aby syntetyzować składniki pokarmowe, które mogą być ograniczone lub niedostępne (niska kwasowość gleby, utlenianie niektórych makro- i mikroelementów obecnych w glebie, zmniejszona obecność substancji organicznej lub jej brak), co może prowadzić do zmniejszenia produkcji z hektara.

Zastosowanie kombinacji TAMAÑO + NUTRIEL 20.20.20

Jakie są zalety?

  • Stymuluje podziały komórkowe owoców dzięki udziałowi naturalnych auksyn, giberelin i cytokinin.
  • Gwarantuje odżywienie komórek dzięki zawartości organicznego azotu pochodzącego z aminokwasów. 
  • Zwalcza utlenianie komórkowe dzięki zawartości betain. 
  • Poprawia wielkość i jednorodność owoców.
  • Zapewnia specyficzną równowagę między makroelementami w zależności od fazy fenologicznej.
  • Zapewnia kompletne i zrównoważone odżywianie zarówno w szklarni, jak i na polu.
  • Zawiera rozpuszczalne w wodzie mikroelementy schelatowane EDTA.
  • Dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi absorpcji pozwala na zmniejszenie stosowanej dawki. 
  • Zapewnia jakościowy i ilościowy wzrost produkcji.

Dr Marco D’Alessio – Absolwent Uniwersytetu w Neapolu „Federico II” we Włoszech w zakresie nauk i technologii rolniczych.